Over ons

Het bestuur bestaat in 2023 uit:

Erik van den Berg

“Samen met mijn vrouw Annemiek woon ik 25 jaar in het mooie dorp Norg.  We genieten in het dagelijks leven van de bossen en natuur rondom Norg, maar natuurlijk ook van de Oosterduinen. We zijn hier regelmatig te vinden voor kluswerk, onderhoud en verhuur van enkele recreatiewoningen. We proberen er voor te zorgen dat de recreanten en/of huurders het zeer naar de zin hebben in de Oosterduinen en de reacties na hun verblijf zijn gelukkig vaak overweldigend goed 😊. Kortom, we dragen de Oosterduinen en zijn bewoners een warm hart toe. Binnen het bestuur houd ik me vooral bezig met de praktische zaken die gedaan moeten worden.”

Wietze de Wind

Wietze is een man die veel waarde hecht aan ‘noaberschap’. Dit is misschien in het bos geen officiële bestuurstaak, maar door zijn persoonlijke gedrevenheid zal hij wel proberen dit begrip inhoud te geven in Oosterduinen. Hij zegt: “Ik hou mij graag bezig om mensen of groeperingen te verbinden en bij elkaar te brengen. Uitzoeken van mogelijkheden en uitdiepen ervan. Richting bestuurlijke zaken.De kwetsbare mens heeft bij mij voorrang en iedereen doet mee.”

Albert Koele

Albert Koele werkt in de onderwijswereld en heeft zich van 2014 tot 2023 met hart en ziel als voorzitter ingezet voor Oosterduinen. Hij gaf de aanzet voor een (destijds) nieuwe koers: samen de schouders eronder om met de gemeente en andere overheden te gaan samenwerken. Daarbij werd zijn inzet dat het niet van belang is of je permanent in het bos woont of niet, maar de manier waarop je in het bos verblijft. Dit leverde in 2016 een toekomstvisie op, waar overheden en veel Oosterduiners enthousiast van werden. Permanent wonen wordt straks een optie en dat is winst!  Credo van Albert: “Er is meer dat ons verbindt dan de wegen alleen: passie voor het verblijf in dit geweldige bos.”

Karin Prak (secretaris)

Karin stelt zich voor: “Sinds 2018 hebben wij ons heerlijke huis in de Oosterduinen. We wonen in Assen, maar elk weekend en de meeste vakanties komen we genieten in het bos. Er is geen plek waar ik liever ben dan in de Oosterduinen! Ik hoop dat we er in de toekomst dan ook permanent kunnen gaan wonen. Door deel uit te maken van het bestuur van de vereniging wil ik mijn steentje bijdragen om de Oosterduinen nog mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger en leefbaarder te maken. Ik ben de secretaris van het bestuur en daarmee onder andere verantwoordelijk voor de notulen van de vergaderingen en voor diverse communicatiezaken. “

Johan van de Garde (voorzitter)

Johan stelt zich voor: “Norg was in m’n jeugd de Vluchtheuvel met het pannenkoekrestaurant en de Oosterduinen de plek waar ik mijn eerste verjaardagen vierde. Later is het een toevluchtsoord geworden om bij te komen van de drukte van alle dag. Een plek waar je met houthakken een heerlijke workout kan doen en waar je ’s nachts de uilen kan horen donderjagen. Kortom tot rust komen op bijna onnederlandse manier. Na mee gewerkt te hebben aan de Expeditie Norgerduinen en daarna de Bosclub ben ik sinds de laatste ALV voorzitter van de VvHO.”

*Robbert Overmeer is penningmeester (interim) en zijn officiële benoeming wordt in de ALV 2024 verwacht. Jan Kruize is op eigen verzoek teruggetreden.

Contact:

bestuur@oosterduinen.nl

secretariaat@oosterduinen.nl

ledenadministratie@oosterduinen.nl

Over de vereniging

De vereniging ziet het als een belangrijke taak en uitdaging om de leefbaarheid van de Oosterduinen te koesteren en te versterken. We denken hierbij aan de leefbaarheid voor mens, dier en (bos)begroeiing. Door een goed evenwicht te vinden tussen het persoonlijke – en het gezamenlijke belang kan iedereen (recreant en bewoner) op een prettige manier in de Oosterduinen verblijven.

Die balans krijgen we door ervoor te zorgen, dat de vrijheid die we hebben op het eigen perceel niet schuurt met de vrijheid en het plezier van andere mensen of dieren. We zijn ten dele van elkaar afhankelijk om optimaal te kunnen genieten van een verblijf in het bos. Kwaliteiten die onze perceelgrenzen overstijgen zijn schone lucht, stilte, het donker, privacy, sociale – en brandveiligheid (preventie, bereikbaarheid en vindbaarheid van onze percelen), naoberschap, ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit. Alle leden samen maken de vereniging.

Om onze belangen te realiseren is de vereniging ook gesprekspartner van de overheid en andere organisaties die invloed hebben op ons bos. Er zijn goede contacten met politie, gemeente Noordenveld en de hulpdiensten. Iedereen die zich inzet voor de vereniging doet dit als vrijwilliger. De idealen staan beschreven in de toekomstvisie ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven’ (2016).

De Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen werd opgericht op 20 september 1968. Oosterduinen heeft inmiddels 431 huisjes.  Een groot deel van de eigenaren is lid. Jaarlijks is er een ledenvergadering, die per mail en op deze website wordt aangekondigd.