Update over ‘onderhoud van wegen en paden in het bos’

Auteur: Redactie op 21 november 2023

De slechte staat van veel paden en wegen is een doorn in het oog van Oosterduiners en dus ook van het bestuur van de VvHO. Het onderhouden van alle paden in het bos is financieel niet haalbaar voor de vereniging. De paden en wegen hebben bovendien verschillende eigenaren. Reden genoeg om te zoeken naar een slimme manier om het onderhoud onder te brengen bij één partij. En dan op zo’n manier dat iedereen eraan meebetaalt. Denkend over dit dilemma heeft het bestuur een brief gestuurd aan alle leden. Wellicht ook interessant voor mensen die geen lid zijn.

Beste leden van de VvHO,

Binnen het project “brandveiligheid” heeft de werkgroep “Wegen” van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen in nauw overleg met de gemeente in januari 2022 opdracht gegeven aan de Antea-groep om een advies uit te brengen over de kwaliteit en het onderhoud van de wegen in de Oosterduinen. In november 2022 hebben zij hun rapport opgeleverd.

Om te lezen: Antea Rapport over de toestand van de wegen en paden in Oosterduinen: https://oosterduinen.nl/om-te-lezen-antea-rapport-over-de-toestand-van-de-wegen-en-paden-in-oosterduinen/
Uit dit Antea rapport blijkt dat er (bij het gewenste scenario 3) sprake is van eenmalige kosten om de wegen op een goed niveau te brengen en een drietal eenmalige verbeterpunten door te voeren van bijna € 80.000 en van jaarlijks terugkerende onderhoudskosten van gemiddeld ongeveer € 35.000 per jaar. De wegen in de Oosterduinen zijn in eigendom van drie partijen: de Boermarke, individuele Oosterduiners en voor een zeer klein deel van de gemeente Noordenveld. Voor de wegen in eigendom van de individuele Oosterduiners zouden alleen al de jaarlijkse onderhoudskosten gemiddeld meer dan € 23.000 bedragen.

Kosten in deze orde van grootte zijn door de VvHO, bij het huidige contributieniveau, niet te dragen. Daar komt bij dat niet alle huiseigenaren lid zijn van de VvHO, maar dat wel iedereen zou meeprofiteren van het door de gezamenlijke leden betaalde onderhoud. Bovendien willen niet alle eigenaren dat hun stuk weg onderhouden wordt door een andere partij. Daarom is in de ALV van begin 2023 besloten om het onderhoud van de wegen niet meer door de Vereniging te laten uitvoeren.

Verslag Algemene Ledenvergadering 17-3-2023: https://oosterduinen.nl/verslag-algemene-ledenvergadering-17-3-2023/

In het kader van de transitie speelt bereikbaarheid binnen de Oosterduinen een grote rol. Om die bereikbaarheid, en daarmee de veiligheid, te garanderen is er een zeer nauwe samenwerking tussen de drie betrokken partijen nodig. Ideaal zou zijn als één partij die bereikbaarheid regelt en garandeert. Naar de mening van de VvHO ligt het voor de hand als de Gemeente Noordenveld dat gaat doen. De gemeente lijkt de bal echter terug te kaatsen naar de eigenaren, waardoor er momenteel geen aansturing is van het wegenonderhoud in de Oosterduinen. Het gevolg, ook door het slechte weer van de afgelopen tijd, is dat de wegen er nu zeer slecht bij liggen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren en leidt tot veel onvrede. Wel is het zo dat de gemeente voor het onderhoud van de wegen gratis granulaat ter beschikking stelt. Dit granulaat ligt aan de Zonnelaan en/of aan de Voorsteweg en de coördinatie, voor het gebruik hiervan door particuliere eigenaren, loopt via Erik van de Berg. (06-51814106, graag via WhatsApp). Dus graag even melden als u hier gebruik van wilt maken.

Als bestuur van de VvHO vinden we dit uiteraard een zeer ongewenste situatie en zijn we plannen aan het uitwerken om het wegenonderhoud toch geregeld te krijgen. Zoals hierboven aangegeven is dit complex en duur, en niet eenvoudig te regelen. Wij vragen u dan ook om uw geduld hierin en om in de tussentijd uw eigen deel van de weg, misschien samen met uw directe buren, zo goed als mogelijk te onderhouden. Het heeft absoluut onze aandacht en zodra er iets over te melden valt, zullen wij dit communiceren.

Met vriendelijke groet,
Names het bestuur VvHO,
Johan van de Garde

 • Tjakko schreef:

  Volgens de wegenwet is de gemeente toezichthouder op de openbare wegen, particulier of niet, ook is de gemeente bij de slechte toestand van de wegen aansprakelijk voor de schade aan voertuigen en andere weggebruikers
  Reden de gemeente hoort als toezichthouder haar zorgplicht uit te voeren op openbare wegen.
  Het Anthea rapport gaat alleen over hoe de wegen onderhouden kunnen worden. Door wie? Als je een rechtsbijstandsverzekeringen heb vraag het eens aan je verzekering.
  Verder is de wegenlegger ook leidend welke de openbare wegen zijn.

 • Tjakko schreef:

  Bij schade aan voertuigen of andere schade is de gemeente op openbare wegen aansprakelijk voor de schade

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *