Werkgroepen

Binnen de vereniging zijn vrijwilligers actief voor de leefbaarheid in de Oosterduinen. We zijn ze daar dankbaar voor.  Elke commissie of werkgroep is een samenstelling van leden met kennis, die een beleid uitstippelen. Ze zijn een verlengstuk van het bestuur. Het opgestelde beleid wordt voorgelegd, waarna het, conform de statuten, vastgesteld moet worden door het bestuur.

De Bosclub

De Bosclub is stuurgroep van de transformatie in de Oosterduinen.
Deze heeft in 2022 het Streefbeeld Oosterduinen samengesteld op basis van onderzoek en enquêtes onder Oosterduiners.  Dat was een grote klus, die eindigde met de overhandiging van het Streefbeeld aan de gemeente (mei 2022). De Bosclub maakte vanaf 2023 een pas op de plaats totdat haar expertise en inzet weer wordt gevraagd. Contact: bestuur@oosterduinen.nl

Juridische zaken

De kernwaarden uit ‘expeditie Norgerduinen’ moeten zich gaan vertalen in gedrag. Duidelijke regels zijn daarbij onontkoombaar. Eén van de instrumenten die daarvoor zal worden ingezet is het zogenaamde bospaspoort, waarin beschreven wordt waar een ‘verblijf in de natuur’ aan moet voldoen.
In de werkgroep juridisch advies buigen een aantal leden met bestuurlijke en juridische ervaring zich over de gewenste normen én de mogelijkheden om de regels die hier uit voortkomen ook daadwerkelijk te kunnen handhaven. Deze werkgroep heeft dringend nieuwe leden nodig met juridische kennis.
Contact met deze werkgroep: bestuur@oosterduinen.nl

Glasvezel

Het glasvezelteam streeft naar de aanleg van een glasvezelnetwerk in de Oosterduinen, ten behoeven van sneller internet. Vanaf 2023 maakte dit team een pas op de plaats, nadat het (nog) niet lukte om snel internet in het bos te realiseren.
Contact: bestuur@oosterduinen.nl

Exoten bestrijden
Het exotenteam zet zich in voor het terugdringen van plantensoorten die de oorspronkelijke plantensoorten dreigen te overwoekeren. Dit is belangrijk voor de biodiversiteit. En dát is weer belangrijk als voedingsbron voor alle dieren die hier leven.  Deze werkgroep kan altijd versterking gebruiken.

Contact: bestuur@oosterduinen.nl

Communicatie
Vrijwilliger voor de Communicatie is Hein Bloemink. Hij verzorgt de redactie van deze website, schrijft teksten voor publicaties en is presentator van het Oosterduinen Journaal. Het Oosterduinen Journaal (6x per jaar) is een belangrijk communicatiemedium, dat via Youtube wordt uitgezonden en wordt bekeken door ongeveer 250 á 350 Oosterduiners. Deze journaals worden aangekondigd via mails aan leden en op de homepage van deze website. De communicatie heeft als doel om Oosterduiners te verbinden en enthousiasme voor het bos te stimuleren.

Contact: bestuur@oosterduinen.nl  

 

Brandveiligheid en bereikbaarheid hulpdiensten
In het kader van brandveiligheid is sinds mei 2019 een flink aantal leden actief in verschillende werkgroepen.

* De Regiegroep Brandveiligheid coördineert de 5 sub-werkgroepen. Ze stemmen de mensen, ideeën en middelen op elkaar af, zodat de gestelde doelen behaald worden.

* De werkgroep Brandpreventie heeft als doel activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan brandveilig gedrag.
Onderwerpen: alarmering (via website) en gezelligheidsvuurtjes + vuurwerk. Onderzocht wordt of er draagvlak is voor het vuurwerkvrij maken van de Oosterduinen.

* De werkgroep Bosbeheer/ snoeiafval ontwikkelt ideeën en plannen om het risico van natuurbrand in het bos te verkleinen.
Onderwerpen: ecologische takkenrillen en verwerking van snoeihout.

* De werkgroep Rechten en plichten onderzoekt hoe het zit met de erfdienstbaarheden in het bos.
Onderwerpen: Hoe te handelen als wegen verbreed moeten worden of als er bomen in de weg staan?

* De werkgroep Bereikbaarheid onderzoekt waar maatregelen genomen moeten worden om wegen geschikt te maken voor onder andere de hulpdiensten.

* De werkgroep Vindbaarheid ontwikkelt ideeën en plannen om de vindbaarheid van woningen te verbeteren. Dit is met name belangrijk voor hulpdiensten zoals brandweer en ambulance.
Onderwerpen: huisnummering, namen van wegen, navigatiesystemen.

Wilt u contact met de werkgroep? Mail aan bestuur@oosterduinen.nl 

Heb jij kennis, talent of een interesse waarmee je een bijdrage kunt leveren aan de bosgemeenschap?   Mail naar bestuur@oosterduinen.nl