Uitnodiging Bijzondere Ledenvergadering 10 november (ook voor niet-leden)

Auteur: Redactie op 17 oktober 2023

Ben je lid van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHO) of wil je je bij ons aansluiten? Of ben je geen lid, maar heb je wel belangstelling voor het reilen en zeilen in ons bos? Dan is de onderstaande uitnodiging voor jou bedoeld.

Gepost door: Bestuur van VvHO


Uitnodiging Bijzondere Ledenvergadering en oproep nieuwe bestuursleden

Onlangs hebben wij aan alle leden een enquête verstuurd over hoe men de rol van de Vereniging ziet. Deze enquête was mede gebaseerd op de ingebrachte zienswijzen van een zevental leden, waarvoor onze dank. Deze zienswijzen zijn intussen, met toestemming van de indieners, geanonimiseerd op onze website geplaatst (bij het onderdeel Vereniging, en dan Verslagen en documenten).
https://oosterduinen.nl/verslagen/

Het aantal ingevulde enquêtes is groot. Wij zijn daar erg blij mee, want het geeft aan dat het onderwerp leeft. Waar we ook blij mee zijn is de aard van de gegeven antwoorden; er lijkt wel degelijk een toekomst voor de Vereniging te zijn. Wij willen de uitkomsten van de enquête graag met u delen in een Bijzondere Ledenvergadering (BLV). Wij nodigen u daarom van harte uit voor deze BLV.

Wanneer: Vrijdag 10 November 2023, inloop vanaf 20:00 uur, aanvang 20:15 uur.
Waar: bij Café Zwaneveld, Oosteind 33 in Norg.
(let op: deze locatie wijkt af van onze tot nu toe gebruikelijke locatie in de Brinkhof!)

Op deze vergadering zullen wij de uitkomsten van de enquête aan u presenteren en er is uiteraard ruim de gelegenheid om daarover van gedachten te wisselen. De vergadering zal geleid worden door Hein Bloemink. Op deze vergadering zijn naast leden ook andere belangstellenden uit de Oosterduinen van harte welkom!
Voor degenen onder u die de enquête nog niet hebben ingevuld: er is nog gelegenheid om dit te doen tot en met 31 oktober.

Bestuurslidmaatschap

Verder willen we uw aandacht vragen voor een aantal vrije posities in het bestuur. Ons bestuur zou bij voorkeur uit zeven personen bestaan. Door verhuizing uit het bos van een van de bestuursleden zijn er momenteel maar zes bestuursleden actief.

Verder zal Jan Kruize (Penningmeester/ledenadministratie) op korte termijn stoppen vanwege een andere functie die belangenverstrengeling oplevert. En bij de eerstkomende Algemene Ledenvergadering (maart 2024) zal Karin Prak (secretaris) volgens rooster aftreden en zich niet herkiesbaar stellen. Er zijn dus drie vacatures beschikbaar.

Lijkt het u leuk om deel te nemen in het bestuur, om samen vorm te geven aan de toekomst van de vereniging en mee te praten over ons bos? Meld u dan aan als kandidaat-bestuurslid via bestuur@oosterduinen.nl ! U kunt dan tot de ALV in maart meedraaien met het bestuur en dan zouden de nieuwe bestuursleden op de ALV in maart formeel benoemd kunnen worden.

Het vernieuwde bestuur kan daarna onderling de taken verdelen, dus ook als u niet voelt voor de taak van penningmeester of secretaris kunt u zich zeker aanmelden.

In de al ingevulde enquêtes heeft een aantal mensen aangegeven wel interesse te hebben in een bestuursfunctie. Aangezien de enquêtes anoniem zijn ingevuld, weten we niet wie deze mensen zijn. Willen deze mensen zich in elk geval even melden via bestuur@oosterduinen.nl?


Graag tot ziens op de ledenvergadering!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *