Thema: Word geen brandstichter in ons bos

Actueel:  We houden het bos graag (brand)veilig. Houd berichtgeving over alarmfases in de gaten. Speel niet met vuur, alstublieft.

Het risico op een natuurbrand is groot in gebieden met bos, heide en gras(duinen), zeker bij droog weer. De Oosterduinen is een natuurgebied, onderdeel van Natuur Netwerk Nederland. Hier is een veel grotere kans op een (oncontroleerbare) brand, dan in de woonkern van een dorp of stad. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen/ uitbreiden.
Op www.natuurbrandrisico.nl worden 2 fases aangegeven. Deze worden 1x per dag gewijzigd, om middernacht.

Fase 1: REGULIER RISICO
Natuurbeheerders en brandweer zijn altijd voorbereid op een natuurbrand. Zij hebben in deze fase (nog) geen extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is. Gedragsaanwijzingen:
* Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee.
* Wees voorzichtig met hete (smeulende) kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei),
* En parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
* Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, zoals een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.
* Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij 112.
* Houd er rekening mee dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.

Fase 2: EXTRA ALERT
Door langere droogte in de natuur is kans op een natuurbrand flink toegenomen. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.
Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert en vragen ook uw medewerking om een natuurbrand te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.
De gedragsaanwijzingen van fase 1 zijn deze aangevuld met:
* Alle vormen van vuur zijn in de natuur verboden, ook barbecue, vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk.
* Wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld meteen verdachte zaken, vooral in deze fase, via 112.

Toch Natuurbrand?
* Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
* Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
* Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
* Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

Brandpreventie in de Oosterduinen:
De werkgroep Brandpeventie Oosterduinen wordt direct op de hoogte gesteld van een wijziging in de alarmfase van natuurbrandrisico en meldt dit z.s.m. op deze website. Fase 2 zal metéén zichtbaar zijn op deze website in een rood kader. Wanneer u geen rood kader ziet, dan is fase 1 van kracht.

Iedereen die zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief ontvangt een bericht bij het veranderen van de brandrisicofase.

Op diverse plaatsen in de Oosterduinen is brandpreventie-informatie opgehangen, met de verwijzing naar deze website voor de actuele fase.
(Waarschuwingen voor brandgevaar bij de ingangen van het bos zijn overwogen, maar Staatsbosbeheer raadt dit niet aan. Zij zagen een toename van branden door pyromanen en zijn met deze signaleringen gestopt.)

‘We wensen u een veilig en aangenaam verblijf in het bos’.

CONTACT: bestuur@oosterduinen.nl