Oosterduiners met woonwens hadden overleg (met update)

Auteur: Redactie op 6 november 2023

Vrijdag 3 november kwamen 71 ‘Oosterduiners met een woonwens’ bijeen in De Brinkhof in Norg. Daartoe waren zij uitgenodigd door Radjani Edel, huiseigenaar in het bos.

De initiatiefnemer wilde weten of er behoefte is om de krachten te bundelen van een groep mensen met de wens om permanent in het bos te wonen. Dit zou zij dan eventueel willen organiseren los van de bestaande Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen. Daarbij wil zij volledige focus op de belangen van mensen die zich permanent willen vestigen in hun recreatiewoning. Concreet betekent dit dat zij die belangen zullen behartigen tegenover de gemeente Noordenveld, die straks een nieuwe omgevingswet gaat vaststellen, waarin onder andere het woonrecht (onder voorwaarden) zal worden opgenomen. Edel vraagt zich af of de bestaande vereniging VvHE Oosterduinen het belang van deze groep (voldoende) zal dienen.

Als de gemeente na goedkeuring van het Streefbeeld Oosterduinen door de raad (2024) gaat beginnen aan het concrete ’transformatieproces’ waarin het woonrecht verankerd zal worden, moeten de belangen van mensen met woonwensen natuurlijk voldoende aan bod komen. Radjani Edel: “Het doel van zo’n verenigde groep eigenaren is om er op toe te zien dat het transformatieproces juridisch kloppend, transparant en netjes wordt gedaan. Dat wil zeggen dat de voorstellen van de gemeente kritisch en juridisch deskundig bekeken worden en met respect voor de mensen waar het om gaat. Waar nodig wordt in het vervolgproces juridisch advies of bijstand ingehuurd.”

Tijdens de bijeenkomst van 3 november is er gediscussieerd over de vraag of de bestaande vereniging al dan niet genoeg heeft gedaan voor de mensen met een woonwens. Daarover liepen de meningen nogal uiteen. In een later stadium wil de initiatiefnemer bepalen of er voldoende draagvlak bestaat voor een belangengroep.

Wat zegt de voorzitter?
Voorzitter Johan van de Garde van de VvHE Oosterduinen was aanwezig bij het overleg. Hij staat positief tegenover het bundelen van krachten als het gaat om woonwensen, maar vindt dat dit heel goed kan gebeuren onder de vleugels van de vereniging. Van de Garde staat voor eenheid en harmonie in het bos en die zijn niet gebaat bij een extra vereniging, vindt hij.

Over de toekomstige rol van de VvHE Oosterduinen vindt trouwens vrijdag 10 november om 20.15 uur een Bijzondere Ledenvergadering plaats waar ook niet-leden welkom zijn. Daar wordt de uitslag van de enquête over de toekomstige rol van de vereniging bediscussieerd. Het is te verwachten dat daar ook het bovenstaande aan de orde zal komen. Zie: https://oosterduinen.nl/3928-2/

Vragen over dit initiatief van Radjani Edel kunnen worden gemaild naar: eigenarenoosterduinen@gmail.com.

Update 14 november:
Radjani Edel heeft 14 november laten weten dat er onder de eigenaren met een woonwens in de Oosterduinen onvoldoende draagvlak bestaat voor het opzetten van een belangenorganisatie, die gaat checken of het transitieproces juridisch correct, transparant en netjes gaat verlopen. In een reactie aan de 90 belangstellenden laat zij weten dat er zeker interesse is voor deze missie (juridische toetsing van het proces), maar dat onvoldoende mensen met een woonwens positief op de oproep hebben gereageerd. Stemming: 8 eigenaren stemden nee. Van de groep geïnteresseerden hebben 27 niet gestemd. Deze niet-stemmers zijn beschouwd als nee-stemmers. Een aantal aanwezigen gaf aan (17) dat hun belangen voldoende behartigd worden door de VvHO.
45 eigenaren hebben ja gestemd, waarvan 7 van mening zijn dat dit samen met en/of binnen de VvHO moet gebeuren. Daarnaast is er nog een flinke groep eigenaren met een woonwens die zich niet kenbaar hebben gemaakt. Reacties op dit initiatief kunnen nog steeds worden gestuurd aan eigenarenoosterduinen@gmail.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *